ADVARSEL: Du bruker en eldre/utdatert nettleser og visse elementer på siden vises kanskje ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere nettleser som f.eks: Chrome, Edge eller Firefox.

Personvern

 

Personvernerklæringen dekker behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med kjøp i vår nettbutikk, herunder ved samtykke om å motta varsler på SMS eller e-post om dine ordre.


Personvernerklæringen dekker også behandlingen av dine personopplysninger ved samtykke til å motta nyhetsbrev og markedsføring pr. e-post, SMS eller på sosiale medier.

 
Vi er behandlingsansvarlig – hvordan kontakter du oss?
Du kan kontakte oss på følgende adresse:
NDI Norge AS
Toveien 50
1540 Vestby
Org nr.: 948 583 232
E-post: post@ndi-no.com
Tlf: +47 69 83 34 10
 
Virksomheten betegnes heretter som NDI.
 
Kontaktinformasjon personvernansvarlig 
Vi har ikke en personvernombud, og er heller ikke forpliktet til det. Vi har derimot en person som er ansvarlig for alle spørsmål vedrørende NDI sin bruk av personopplysninger. Du kan kontakte vedkommende på: personvernansvarlig@ndi-no.com.
 
Formål med behandlingen samt rettsgrunnlag
Vi bruker de innsamlede personopplysninger til å:
• Oppfylle avtalen vedrørende ditt kjøp i nettbutikken vår
• Sende nyhetsbrev med tilbud, kampanjer, nyheter osv.
• Sende markedsføring via sosiale medier
• Sende SMS og e-post i forbindelse med sporing av ordre og tjenestemeldinger
 
Rettsgrunnlag:
 
• Personvernforordningen («GDPR») artikkel 6(1) bokstav a): Samtykke
• Markedsføringsloven § 15(1): Samtykke
• Markedsføringsloven § 15(3): Markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg
• GDPR artikkel 6(1) bokstav b): Behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.
• GDPR artikkel 6(1) bokstav f): De berettigete interesse som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter for friheter går foran.
 
Kategorier av personopplysninger og hvor vi henter dem fra
Hvis du har gitt ditt samtykke til markedsføring: Vi henter generelle personopplysninger direkte fra deg på våre nettsteder ndi.no, ndias.no, ndias.com, ndi.eu og nordiskdækimport.dk, og i tilfelle du sender inn et skjema via sosiale medier.
 
Vi kombinerer personopplysningene med personopplysninger som eventuelt allerede er innsamlet om deg fra sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn.
 
Dine profilopplysninger vil således bli brukt til å sende relevant markedsføring til deg. Vi kan imidlertid ikke se de personopplysninger som sosiale medier har samlet inn om deg.
Når vi bruker sosiale medier for å målrette markedsføring mot deg, ber vi ikke det pågjeldende sosiale mediet om å behandle sensitive personopplysninger som:
 
• Opplysninger om rase eller etnisk opprinnelse
• Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
• Opplysninger om tilknytning til fagforeninger og behandling av genetiske data
• Biometriske data med det formål å entydig identifisere en fysisk person.
• Helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.
 
Mottakere av personopplysninger 
Personopplysningene kan etter omstendighetene deles med våre revisorer, konsulenter, offentlige myndigheter, sosiale medier og it-leverandører (databehandlere). Vi deler aldri mer informasjon enn nødvendig.
 
I tillegg deles personopplysningene med våre konsernselskaper, alt etter hvilket selskap som sender ut markedsføringen.
 
Vi har implementert en rekke sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger ikke blir tilgjengelig for andre. Disse sikkerhetstiltakene inkluderer blant annet:
• Kryptering for å sikre kommunikasjonslinjer
• Tilgangsbegrensning slik at færrest mulig personer har tilgang til opplysningene, og formålsbegrensning slik at den enkelte heller ikke har tilgang til mer enn nødvendig ut fra formålet 
• Regelmessige risikovurderinger som sikrer at risiko i forbindelse med databehandling identifiseres og det blir implementert relevante sikkerhetstiltak.
 
Overføring til tredjestater
Personopplysninger vedrørende dine bestillinger i nettbutikken: Vi behandler dine personopplysninger på servere i eget datasenter i Danmark. Datasenteret driftes av vårt konsernselskap NDI Group A/S, som derfor fungerer som databehandler for oss.
 
Personopplysninger vedrørende markedsføring: Vi overfører personopplysninger utenfor EU, herunder USA. Dine personopplysninger kan også bli overført til andre tredjestater. Vi overfører i overensstemmelse med EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser.
 
Oppbevaringsperiode
I forhold til personopplysninger ved kjøp i nettbutikken: Vi behandler dine personopplysninger så lenge du har reklamasjonsrett. Ved forbrukerkjøp er det to år fra overlevering av varen. Ved en berettiget reklamasjon forlenges perioden med den eventuelle nye reklamasjonsfrist.
 
I forhold til samtykke til markedsføring og ordrevarsler: Vi behandler dine personopplysninger inntil du trekker tilbake samtykket. Hvis vi ikke har brukt dine personopplysninger i løpet av de siste to år, sletter vi dem også.
 
Vi oppbevarer imidlertid, og i alle tilfeller, teknisk dokumentasjon på ditt samtykke så lenge vi bruker samtykket og inntil 5 år etter at det har blitt brukt siste gang.
 
Personopplysninger, som inngår i regnskapsmateriale, lagres i 5 år fra utgangen av regnskapsåret materialet er relatert til.
 
Automatiske avgjørelser, herunder profilering
Når vi markedsfører på sosiale medier, skapes det profilering av deg. Du vil dermed kunne oppleve å se flere annonser for våre produkter på sosiale medier, etter å ha opprettet en profil på hjemmesiden, hvis du samtykker til å motta markedsføring på blant annet sosiale medier.
 
Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at du fortsatt ser annonsene våre. Som utgangspunkt skyldes dette at det pågjeldende sosiale mediet selv har profilert deg som en person som kan være interessert i produktene våre. Vi har ingen innflytelse på denne behandling.
 
Retten til å trekke tilbake samtykke
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke til markedsføring. Du kan gjøre dette enten ved å:
• Kontakte oss pr. e-post eller tlf.
• Endre din profil
• Melde av nyhetsbrevet direkte i nyhetsbrevet og i de meldingene vi sender deg 
 
Dine rettigheter
I henhold til GDPR har du som registrert følgende rettigheter:
Du har rett til innsyn (Artikkel 15)
NDI må kunne fortelle om de behandler personopplysningene dine samt alle detaljer om behandlingen, herunder formål, hvilke kategorier av personopplysninger, hvem som mottar opplysningene dine, hvor lenge opplysningene blir behandlet, din rett til å klage på behandlingen, og om de tar automatiske avgjørelser på bakgrunn av behandlingen
Du har rett til retting (Artikkel 16)
Hvis du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du kreve at de rettes. I og med at det er du som gir opplysninger til NDI, er det deg som skal gjøre NDI oppmerksom på eventuelle opplysninger som skal rettes.
Du har i visse tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger hos NDI (Artikkel 17)
Du kan i visse tilfeller be NDI om å slette dine personopplysninger
Du har i visse tilfeller rett til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger (Artikkel 18)
Du kan i visse tilfeller be NDI om å begrense behandlingen av dine personopplysninger
Du har rett til å motta opplysningene dine i et maskinlesbart, strukturert format (Artikkel 20)
NDI må, etter forespørsel fra deg, kunne utlevere dine personopplysninger til deg i et strukturert og maskinlesbart format, hvis behandlingen skjer automatisk og er basert på samtykke eller utøvelse av kontrakt.
Du har rett til å gjøre en innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger (Artikkel 21)
Hvis NDI behandler dine personopplysninger for å forfølge en legitim interesse, f.eks. for direkte markedsføring, har du rett til å gjøre en innsigelse mot denne behandling av dine personopplysninger
Du har rett til ikke å bli underlagt automatiske enkeltvedtak, inkludert profilering (Artikkel 22)
Du har rett til å be om ikke å bli underlagt avgjørelser, inkludert profilering, som NDI foretar automatisk basert på dine personopplysninger
 
I tillegg til det ovennevnte, bør du være oppmerksom på at vi i noen tilfeller er felles behandlingsansvarlige med de tredjeparter som vi deler dine personopplysninger med, som for eksempel sosiale medier. I tilfeller hvor vi teknisk sett ikke kan hjelpe deg med å håndheve rettighetene dine, vil vi henvise deg til den pågjeldende tredjepart.
 
Mulighet for å klage på behandlingen
Du har rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger som NDI foretar. Hvis du ønsker å gjøre dette, må det gjøres gjennom Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon her: https://www.datatilsynet.no/
 
Vi håper imidlertid at du kontakter oss før du sender inn en klage, slik at vi forhåpentligvis kan løse problemet sammen.
 
Oppdateringer av denne personvernerklæringen
Vår til enhver tid gjeldende personvernerklæring er tilgjengelig på https://ndias.no/hjelp/personvern/
 
Versjonshistorikk
Dato Versjon
19-03-2021 1
 

 

NDI Norge AS

Toveien 50
1540 Vestby
Norge
Org nr 948 583 232
post@ndi-no.com

Behøver du hjelp?

Kontakt kundeservice på:
+47 69 83 34 10

Mandag-fredag 8:00-16:00

Finn oss på

Facebook
LinkedIn
© 2023 NDI Norge AS

 

WEBSHOP